Peker İnşaat

Peker İnşaat

Peker İnşaat

Peker İnşaat 1974 yılından günümüze çeşitli projelere imza atmıştır. Sulama sistemleri, limanlar, barajlar, büyük ölçekli atık su kanalları ve kolektörler, altyapı sistemleri, doğalgaz boru hatları, pompa istasyonları, askeri havaalanları, konut binaları, dev hangarlar, depolar, turizm tesisleri, su ve atık su sözleşmelerini başarı ile tamamlanmış olup, arıtma tesisleri ve üstyapı işlerininde de Türk inşaat sektöründe uzmanlaşmış bir profesyonel bir şirket haline gelmiştir.

PEKER Grubu, Türkiye’nin enerji açığı yaşadığı bir dönemde enerji yatırımlarına yönelmiştir. Şu ana kadar elde ettiği 7 enerji lisansı ile yıllık elektrik üretim kapasitesini artırma yönünde hızla ilerlemektedir. PEKER Grubu gelecek senelerde hidroelektrik santraller dışında, diğer enerji kollarında da faaliyete geçmeyi amaçlamaktadır.

http://www.pekerinsaat.com.tr/