EMA

EMA

EMA

EMA, 1991 yılında kurulmuş Mühendislik, Tedarik, Yapım (EPC) taahhüt şirketidir. EMA, yüklenicisi olduğu projelerin mühendislik ve yapım aşamalarının bütününü organize edebilen yapıya sahiptir. Yenilenebilir enerji santralları, özellikle rüzgar çiftlikleri altyapısı EMA’nın 1999 yılından itibaren ana iş dalı haline gelmiştir.

http://www.emacontracting.com/