Birleşim Mühendislik

Birleşim Mühendislik

Birleşim Mühendislik

2002 yılında, İstanbul'da kurulan şirket, ülkemizde gün geçtikçe lüksten öte ihtiyaç haline gelen, ısıtma - soğutma - havalandırma konularında, projelendirme kademesinden devreye alma noktasına kadar her türlü yapıların benzer gereksinmelerine cevap vermeyi hedeflemiştir.
Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler, iş ve yaşam merkezleri, rezidans ve konutlar ve diğer yapılarda tüm bu ve benzeri hizmetler sağlanmaya çalışılırken firmanın garanti ve sorumluluğu altında, ilgili kanun, yönetmelik, uluslararası şartnamelere uygun olarak, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı sistemlerin müşterilerine teslim edilmesini ana politikaları olarak benimsemiştir.

http://www.birlesim.com/